house-icon-pngsocial-facebook-box-blue-icon

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” jest przedsiębiorstwem społecznym, którego celem jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Powstało w 2003 roku w wyniku wspólnej inicjatywy niepełnosprawnych oraz osób, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska.

Założyciele postawili sobie za cel zbudowanie przedsiębiorstwa społecznego, tworzącego miejsca pracy przede wszystkim dla najbardziej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupy osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną.

Za obszar działalności przyjęto ochronę środowiska (selektywna zbiórka i segregacja odpadów opakowaniowych). W ten sposób do dzisiaj udało się stworzyć ok.. 400 nowych, tzw. zielonych miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego prawie 200 przypadły chorującym psychicznie.

Na przełomie 2013/2014 roku Stowarzyszenie EKON poszerzyło swoją działalność o odbiór elektroodpadów. Dzięki temu udało się stworzyć nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością i jednocześnie udostępnić mieszkańcom, firmom i instytucjom wygodny sposób na pozbycie się elektrokłopotu.

United Kingdom Free Bets Bookmakers
Revew WillHill Here 100% bonus
Na skróty: Warszawa,Inowrocław,Końskie,Tomaszów Mazowiecki,Piaseczno, Pruszków, Piastów
Polityki: Polityka Prywatności,Polityka Cookies
Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Dla Środowiska EKON"; J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa; NIP: 534-224-64-80; REGON: 015635511